Oblike pouka

V 4. razredu bomo pri pouku angleščine izvajali notranjo diferenciacijo.


V 5., 6. in 7. razredu bomo pri angleščini izvajali diferenciacijo v obliki manjših učnih skupin do 1/4 ur.

V 8. razredu so učenci vse ure razdeljeni v šest heterogenih učnih
skupin.

V 9. razredu so učenci vse ure razdeljeni v šest heterogenih učnih
skupin.

V vseh razredih so učenci ocenjeni z ocenami od 1 do 5.