4. razred

Vaje za besedišče so narejene po temah. Pri vsaki temi lahko najprej pregledate besedišče (LEARN), potem pa vadite povezovanje besede s sličico ali slovensko besedo z enakim pomenom (MATCH), zapis (WRITE) ali pa rešite še test (TEST).

All things British: what’s in the picture?


Numbers 0-10


Opposites


School things


Toys


Shapes


Pets


Food and drinks


My activities


Rooms in a house


Clothes