5. razred

Vaje za besedišče so narejene po temah. Pri vsaki temi lahko najprej pregledate besedišče (LEARN), potem pa vadite povezovanje besede s sličico ali slovensko besedo z enakim pomenom (MATCH), zapis (WRITE) ali pa rešite še test (TEST).

Classroom language


In the classroom


Numbers 0-20


My day


ZOO animals


Farm animals


Animal body parts


Animal homes


Places in town


Where is the bank?


Other food


Fruit


Vegetables


Desserts


Drinks


Whose is this box?


Recycling


My face and body


Feelings and emotions


Means of transport


Sports and activities